Doučovanie

Angličtinu doučujem od základnej školy on-line formou prostredníctvom s hovoru alebo video hovoru.

Hodiny sa rozdeľujú na dva druhy:


- Konverzačné hodiny, sú hodiny so zameraním na vašu výslovnosť, schopnosť komunikovať v situáciách bežného života alebo v situáciách ktoré si vyberiete. Okrem toho vám tieto hodiny pomôžu získať sebavedomie pri rozhovore a zvýšia vašu celkovú schopnosť komunikácie.
- Vzdelávacie hodiny sa naopak zameriavajú na vašu schopnosť porozumieť čítanému textu, zlepšenie vašej gramatiky prípadne schopnosti písať texty v angličtine.

Kurz začína nultou hodinou, cieľom tejto hodiny je vzájomná dohoda na vašich požiadavkách a predstavách. Táto hodina nám umožní spoznať sa, jedná sa o najdôležitejšiu z hodín pretože sa behom nej oboznámim s vašou úrovňou angličtiny a navrhnem vám na čom treba zapracovať.

Cena jednej hodiny (60minút) je 10€.

Překlady z/do angličtiny

Hľadáte kvalitné prekladateľské služby alebo doučovanie v anglickom jazyku? Práve ste našli! Ponúkam preklady všeobecné, technické a obchodné, tlmočenie po celej ČR a SR, výuku angličtiny a korektúru textu. Veľmi rád sa stanem vašim odborníkom a sprievodcom v anglicky hovoriacom svete.

Prečo moje preklady?

Roky skúseností
Priateľský prístup
Skvelá cena
Vysoká kvalita
Zachovanie detailov
Možnosť umeleckej realizácie textu
Skvelé ovládanie jazyka
Trpezlivosť

Moje služby

Preklady knih
Preklady odborných článkov
Korektura textu
Korešpondencia
Doučovovanie
Tvorba textu

Rýchly kontakt

Peter Haluza
Tel: +421903741122
Email: peterhaluza.professional@gmail.com